AKTUÁLNÍ FOTO   |   REFERENCE   |   KONTAKT   |   UŽITNÝ VZOR - "Boxové lože pro ustájení skotu"   

1. Úvod

1. Obsah poradenství 2. Etický kodex 3. Křížová shoda (Cross-Compliance) 4. Analýza hospodaření živočišné výroby 5. Návrh využití Program rozvoje venkova 6. Bezpečnost práce v chovu hospodářských zvířat

1. Úvod 2. Chov telat 3. Chov mladého skotu 4. Chov dojnic 5. Chov KBTM 6. Výkrm býků

1. Úvod

1. ÚvodII.5. PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

          Program je otevřen od roku 2007 a většina zemědělců má vlastní zkušenosti.

Podání žádosti je na základě analýzy zakončení jedné etapy. Důležité je, aby již stavební a technologické řešení zahrnulo všechny okolnosti k maximálnímu bodovému hodnocení a tím výhodné plnění způsobilých výdajů.

Z hlediska dlouhodobé strategie je rozložení žádostí v krocích do jednotlivých let tak, aby do roku 2013 byly dořešeny zásadní okruhy problémů.Č a s o v ý   p o s t u p:

  • Podání žádosti na příslušné pracoviště SZIF.

  • Dohoda o poskytnutí dotace po schválení

  • Provedení zadávacího řízení zákonem o veřejných zakázkách(nad 500 000,- Kč)

  • Případné provádění změn

  • Žádost o proplacení výdajů projektu

  • Umožnění průběžných kontrol na dodržování podmínek PRV

  • Způsob účtování o poskytované dotaci

© 2009 Jan Medek