AKTUÁLNÍ FOTO   |   REFERENCE   |   KONTAKT   |   UŽITNÝ VZOR - "Boxové lože pro ustájení skotu"   

1. Úvod

1. Obsah poradenství 2. Etický kodex 3. Křížová shoda (Cross-Compliance) 4. Analýza hospodaření živočišné výroby 5. Návrh využití Program rozvoje venkova 6. Bezpečnost práce v chovu hospodářských zvířat

1. Úvod 2. Chov telat 3. Chov mladého skotu 4. Chov dojnic 5. Chov KBTM 6. Výkrm býků

1. Úvod

1. ÚvodII.1. ODCHOV TELAT

Předpoklad uspěšného chovu je, že známe přesná specifika a požadavky telete od narození. Podmíkou je i odpovídající chovatelské prostředí krávy před porodem na mateřské dovolené.
Zákonné požadavky pro chov telat udávají standardy pro ochranu telat a další zákon o životním prostředí vyžaduje neporušování okoního prostředí, zejména znečištění ploch a odtékající vod u venkovních odchovů.
Vyžadované standardy u telat se promítají do řešení staveb. Ne vždy je výklad z hlediska obvyklých zkušeností pochopitelný.
Z hlediska anatomického a fyziolgického vývoje telete přizpůsobujeme ustájení z idividualního, na přechodné skupinové (56 – 70 – 90 dnů). A koncem třetího měsíce je snaha vytvořit skupinu skotu v návaznost na další technologii ustájení.

Z hlediska systémů jsou možná tři hlavní řešení ustájení do třech měsíců. Které upřednostníme většinou rozhodne, jak velké problémy máme
  • s životním prostředím
  • s chovatelskou kázní
  • s infekčním tlakem
Venkovní individuální boxy (VIB) - nejdéle známý (Stejmanovy boudy), nejrozšířenější odchov, bezpečný, z hlediska mikroklima. Nepříznivé klimatické podmínky ovlivňují nežádoucí odtok znečištěných vod a spolehlivou práci obsluhy.Přístřeškové individuální boxy (PIB) – skládací kotce pod střechou, vyhovují životnímu prostředí, zlepší se podmínky pro ošetřovatel. Je nutné řešit a sledovat mikroklima, je větší riziko infekčního tlaku. Nutno dodržet vizuální kontakt u telat, může být i fyzický. Výhodné je využít plastové boudy s pomocnými kolečky na manipulaci.Skupinový odchov s mléčným krmným automatem (KAT) – technicky zvládnuté namíchání, nahřatí a individuelní rozdělení mléka do třech intervalů napájení během dne se zpětnou kontrolou a možnou individuelní medikací. Ošetřovatel se věnuje navyknutí na cucák, sleduje zdravotní stav, kontroluje napájení mlékem, doplňuje starter, sleduje čistotu vody v napaječce a dostýlá kotce. Opět je zvýšené riziko infekčního tlaku, nutno pečlivě sledovat a případně regulovat mikroklima. Výhoda je v utvoření společného stáda v kotci.Při odchovu telat je rozhodující přesné napájení mlékem, čistý vzduch a dodržování veškeré hygieny kotce a napájecích zaříení. Dodržovat zoohygienická opatření, turnusový obrat a seznámit se s pojmem infekční tlak. Jaké infekce telata ohrožují, jakým způsobem se přenáší a jaké jsou možnosti v prevenci. Nutno zvolit správnou desinfekci během chovu a hlavně po ukončení odchovu včetně průběžné chemické nebo bilogické likvidace much. Z hlediska výše investice při dodržení zákoných požadavků se jednotlivé systémy příliš neliší.

Období Rostlinné výživy – první fáze do roku věku od narození

Pokud je dobře zvládnut přechod z mléčné výživy a u telat je dobře nastartovaný růst a vývin, máme předpoklad odchovat zvířata s velkým tělesným rámcem a prostornými předžaludky.

S y s t é m y u s t á j e n í:

Z chovatelskéh hlediska je důležité neměnit počet zvířat v kotci. Pevná drsná podlaha je nutná pro obrušování paznehtů, výhodné jsou navazující výběhy. Zásadní je kvalitní mikroklima stáje a odpovídající počet zvířat vzhledem k velikosti prostoru lože a nebo počtu míst v boxech. Chovatel sleduje zdravotní stav a u jalovic výživu, aby nedošlo k tučnění.

Volné přistýlané kotce – nejvíce využívané, menší jistota na suché ložeKotce s individálními boxy – suché lože a nerušený odpočinek v boxu je předností, a většinou navazující stejnou technologie v dalším chovu.


© 2009 Jan Medek