AKTUÁLNÍ FOTO   |   REFERENCE   |   KONTAKT   |   UŽITNÝ VZOR - "Boxové lože pro ustájení skotu"   

1. Úvod

1. Obsah poradenství 2. Etický kodex 3. Křížová shoda (Cross-Compliance) 4. Analýza hospodaření živočišné výroby 5. Návrh využití Program rozvoje venkova 6. Bezpečnost práce v chovu hospodářských zvířat

1. Úvod 2. Chov telat 3. Chov mladého skotu 4. Chov dojnic 5. Chov KBTM 6. Výkrm býků

1. Úvod

1. ÚvodII.2. Chov mladého skotu

Chovatelským cílem je dodržet optimální růstovou křivku, tak aby bylo včasné připuštění. To je, když hmotnost jalovic dosahuje 55 – 60 % hmotnosti dojnice v dospělosti. Potom je předpokládané otelení do 24 měsíců a u plemene červenostrakatého do 26 měsíců a dojnice dosahují 85% ž.hm. v dospělosti a tělesné výšky 95%.

S y s t é m   u s t á j e n í:

  Volné kotcové ustájení – ploché přistýlané kotce
  Nejméně vhodný systém, problematicky se udržuje suché lože. Aby systém odpovídal požadavku na suché lože je nutná vysoká dávka slámy.

  Ustájení na spádovém loži s vysokou podestýlkou
  V nastýlané horní části lože je jistota suché teplé vrstvy podestýlky i při nižší dávce slámy. U starších kategorií je podestýlka vyšlapovaná do manipulační chodby.

  Volné kotcové ustájení s individuelními boxy
  Nejspolehlivějši systém, který většinou navazuje na stejnou technologii s individuálními boxy. Je využitelný již od třech měsíců stáří jaloviček. Délka a šířka boxů se nastavuje rámce zvířat. K vyhledávání říje je možno spolehlivě využít automatického sledovaní pohybové aktivity. Nejjistější sledování aktivity je z nohy pomocí pedomerů. Pro veterinární zákroky a připouštění se instalují skupinvé boxy na fixaci nebo se využívá fixační hlavové zábrany v krmišti.

© 2009 Jan Medek