AKTUÁLNÍ FOTO   |   REFERENCE   |   KONTAKT   |   UŽITNÝ VZOR - "Boxové lože pro ustájení skotu"   

1. Úvod

1. Obsah poradenství 2. Etický kodex 3. Křížová shoda (Cross-Compliance) 4. Analýza hospodaření živočišné výroby 5. Návrh využití Program rozvoje venkova 6. Bezpečnost práce v chovu hospodářských zvířat

1. Úvod 2. Chov telat 3. Chov mladého skotu 4. Chov dojnic 5. Chov KBTM 6. Výkrm býků

1. Úvod

1. ÚvodII.4. KBTPM - Krávy bez tržní produkce mléka

Je možno využít původních objektů a nebo investovat do nové lehké stavby kdy celková investice je mnohdy nižší.

O p ě t   p l a t í   z á s a d y   o d ch o v u:
 • čistý vzduch a jeho výměna,světlo
 • dostatečný přístup ke krmivu a vodě
 • dostatečná plocha podlahy lehárny podle rámce plemene
 • podestýlka suchá,nerozmáčená,nerozbahněná,produkující teplo
 • všechny průchdy dostatečně prostorné
 • je vhodné napojení na výběhy v souladu s dodržováním zamezení
 • rozbahnění průchodů a cest.
 • areál musí být zabezpečen pevným ohrazením, zamezujícím úniku zvířat
 • součástí areálu musí být manipulační zařízení(ohrada,ulička fixace)
 • možnost ošetření poškozených nebo přerostlých paznehtů,veterinárních
 • zákroků, případně inseminace
 • výška bočních stěn 1,4 – 2,6 metru
 • porodní kotce velikost 12 – 15 m2,se zajištěním odborného dozoru osobou
 • dostatečně proškolenou a ovládající techniku a hygienu telení
 • na lehárnu navazuje školka pro přikrmování a odpočinek telat


© 2009 Jan Medek