AKTUÁLNÍ FOTO   |   REFERENCE   |   KONTAKT   |   UŽITNÝ VZOR - "Boxové lože pro ustájení skotu"   

1. Úvod

1. Obsah poradenství 2. Etický kodex 3. Křížová shoda (Cross-Compliance) 4. Analýza hospodaření živočišné výroby 5. Návrh využití Program rozvoje venkova 6. Bezpečnost práce v chovu hospodářských zvířat

1. Úvod 2. Chov telat 3. Chov mladého skotu 4. Chov dojnic 5. Chov KBTM 6. Výkrm býků

1. Úvod

1. ÚvodII.5. Výkrm býků

Systém ustájení vyžadují stejné kvalitativní parametry pohodového ustájení jako ostatní kategorie skotu, pokud chceme výužít maximálních genetických předpokladů masné užitkovosti chovaného plemene. U této kategorie skotu platí navíc nepodceňovat bezpečnost práce.

S y s t é m y   u s t á j e ní:

Volné kotcové ustájení na hluboké podestýlce

Jedná se o velmi rozšířený systém s velkou spotřebou stelivové slámy a denním přeháněním býků ze zóny klidu ke krmišti a zpět, což zvyšuje riziko úrazu.

Volné kotcové ustájení na spádovém loži s vysokou podestýlkou

Výhoda je nižší potřeba steliva při produkci kvalitního hnoje, nevyhrnuje se řídký hnůj z krmiště a je vysoká bezpečnost práce se zvířaty. Spádové lože se volí se sklonem od krmného stolu k hnojné chodbě. Nastýlání se provádí z krmného stolu a hnůj se vyhrnuje z chodby mimo kotec. Při běžném provozu není nutno vstupovat do kotce mimo zdravotních nebo jinak nutných zákroků.Volné kotcové ustájení s individuelními boxy

Méně využívaný systém vyžadující specielní řešní podlahy v boxu. Rovněž boční a kohoutková zábrana individuelního boxu má pevnější řešení ze silnějších profilů ocelových trubek. Spotřeba stelivové slámy, pokud nepotřebujeme vyhrnovat hnůj s vyšší sušinou je minimální při zachování suchého lože. Denní přehánění býků při vyhrnování hnoje a nastýlání zvyšuje bezpečnostní riziko.Volné kotcové ustájení na roštech s kejdovou technologií

Ekonomicky nejvýhodnější technologie výkrmu býků. Celoroštové kotce jsou na skladovacích cirkulačních kanálech s kapacitou na šest měsíců. Jednou denně se krátce cirkulační kanál promýchá, aby nedošlo k vytvoření krusty.
© 2009 Jan Medek