AKTUÁLNÍ FOTO   |   REFERENCE   |   KONTAKT   |   UŽITNÝ VZOR - "Boxové lože pro ustájení skotu"   

1. Úvod

1. Obsah poradenství 2. Etický kodex 3. Křížová shoda (Cross-Compliance) 4. Analýza hospodaření živočišné výroby 5. Návrh využití Program rozvoje venkova 6. Bezpečnost práce v chovu hospodářských zvířat

1. Úvod 2. Chov telat 3. Chov mladého skotu 4. Chov dojnic 5. Chov KBTM 6. Výkrm býků

1. Úvod

1. ÚvodMONTÁŽ A DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO SKOT

Další činnost firmy je montování technologií do stájí pro ustájení skotu. Vychází z několikaletých zkušeností z montáží jednotlivých druhů technických zařízení s důrazem na dořešení detailů.
Montáži předchází přesné zpracování technologického projektu s upřesněním detailů vzhledem k provozu ve stáji.

© 2009 Jan Medek