AKTUÁLNÍ FOTO   |   REFERENCE   |   KONTAKT   |   UŽITNÝ VZOR - "Boxové lože pro ustájení skotu"   

1. Úvod

1. Obsah poradenství 2. Etický kodex 3. Křížová shoda (Cross-Compliance) 4. Analýza hospodaření živočišné výroby 5. Návrh využití Program rozvoje venkova 6. Bezpečnost práce v chovu hospodářských zvířat

1. Úvod 2. Chov telat 3. Chov mladého skotu 4. Chov dojnic 5. Chov KBTM 6. Výkrm býků

1. Úvod

1. ÚvodAktuální foto


Produkční stáj dojnic s podlahou ve spádu
Nová stáj Stagry Sudená,farma Jilem je v nadmořské výšce 602 m. Zajímavostí je velice vkusná i architektonická úprava okolí. Podlaha stáj je v polovině objektu ve spádu ke sběrnému kejdovému kanálu.Stáj pro dojnice Kojčice
Produkční stáj pro dojnice s porodnou, dojirna 2 x 14 RE a identifikace s pedometry, zařízení na vyhodnocení pěti složek z mléka - Afilab. Další nový kravín s kejdovou technologií na "zelené louce".Paraelní dojírna 2 x 16 stání
Část technologie dojení je umístěna v suterénu-měření mléka a složek,AFILAB (měření T+B+laktota,cizorodé látky, úroveň PSB. V čekárně třídění krav do několika selekčních kotců. Program AFIFARM automaticky vyhodnocuje všechny informace včetně pohybové aktivity - efektivní a ekonomické řízení vysokoužtekového stádaPorodna a ustájení telat
Rekonstrukce bývalé čtyřřadé stáje. Telata se odchovávají v klasických boudách pod prosvětleným přístřeškem.Odchovna jalovic Dlouhá Lhota
Volné stelivové ustájení s individuálními boxy pro starší jalovice a mladší kategorie je ustájená s plochým stlaným ložem. Kejdu vyhrnují lopaty s hydraulickým pohonemKruhová dojírna 60 stání
Obsluha je jeden pracovník a další přihání dojnice.Podvozek je novozélandský Waikato a technologie Afikim Izrael s kompletními informacemi o chování krav při dojení na podvozku. Afilab předává informace o nádoji, T+ B, laktoza, somatika, cizorodé látky. Pohybová aktivita krav je z pedometru. Po odchodu krav z dojírny navazuje tenzometrické vážení a selekční branka. Foto je i z kontroly užitkovosti.Dojnice ve stáji při teplotě nad 30°C
Střešní plášť z polykarbonátové krytiny s průsvitností do 20% nebo polyuretanových sendvičových panelů a nainstalovaná vhodná ventilace, případně s mlžením, je osvědčené řešení pro udržení příznivých pohodových podmínek v tropických letních dnech.Dojnice u napajedel ve stáji při teplotě nad 30°C
Napajedla v průchodech umístěná kolmo jsou více využita než při umístění podélném,jednostranném, kde se i dojnice navzájem vytlačují.Stáj pro dojnice
Větrání ve střešním plášti je svislou štěrbinouVýkrm býků
Technologie stlaná, se spádovou podlahou a vysokou podestýlkou. Nastýlání je z krmného stolu. Bezpečný provoz pro ošetřovatele.Stáj pro dojnice
Dojírna je vzhledem k terénu situovaná na střed stáje. Kejdová technologie se stlanými individuálními boxy organickou podestýlkou ošetřenou vápencem.Skládací VIB pro časný odchov telat
Podmínky pro komfortní odchov telat jednoznačně splňuje VIB. Pokud boudy umístíme pod střechu do haly, tento skládací typ umožňuje ošetřovateli jednoduchou manipulaci s boudou. Následné vyhrnutí podestýlky mobilním strojem a perfektní sanace prostoru po odchovaných telatech je základní předpoklad pro zdraví dále chovaných telat. Pohoda telat je také podmíněna správným řešením přístřešku a odkanalizováním podlah.Odchovna mladého skotu s individuálními boxy
Spolehlivá technologie ustájení s třířaddým uspořádáním navazuje na stejnou technologii ve stáji diojnicPohodlné stlané hlubokého individuální lože
Problematika komfortu hlubokého boxového lože je jedním z nedořešených problémů v ustájení krav. Problematika se týká rozměrů a dále jak jak v provozu udržet podestýlku v hlubokém loži, včetně nutné hygienizace. Výsledným záměrem pohodlného lože je zajistit čistotu krav, jejich zdravotní stav, reprodukci, užitkovost atd. Toto řešení je přihlášeno jako úžitný vzor boxového lože.Nejširší stáj pro dojnice v ČR
Krávy jsou ustájené ve volných kotcích na vysoké podestýlce. Prostorná, prosvětlená hala s dostatečnými pohybovýmí plochamy pro krávy se významně podílí na pohodovém prostředí ustájení. Předpoklad bezproblémového chovu je stále udržovat suchou podestýlku v loži a zoohygienu chovu.Navýšení ustájovací kapacity produkčních krav na farmě o 136 kusů s upravenými individuálními hlubokými boxy.
Stlaná část lože je zkrácena na 185 cm a omezena spodní hrudní zábranou z dřevěného hranoluIzraelské farmy 2012
Mléčná užitkovost v Izraeli dosáhla v průměru 12 000 litrů na dojnici. Využití genofondu není na úkor zdraví a reprodukce dojnic. Denní dodávka na dojnici 40 litrů do mlékárny není vyjímka. Na základě kvalitních informací o dojnicích chovatelé plně využívají k řízení stád program Afifarm od f.AFIMILK, zejména v oblasti prevence.Novinka 2011 - zrychlený odchod u rybinové dojírny
Mléčné krmné automaty pro telata
Při odchovu telat v období mléčné výživy s využitím dávkovacího automatu mléka, je nutné přísné dodržování zoohygienických zásad provozu, aby ekonomický přínos byl co nejvyšší.Produkční stáj pro dojnice s kejdovou technologií
Další nový kravín s kejdovou technologií na "zelené louce". Celková investice mírně přesáhla sto tisíc korun na ustájenou dojnici.Výkrm býků s technologií ustájení - spádová podlaha s vyskou podestýlkou
Kotcové ustájení se spádovou podlahou snižuje provozní náklady, zvyšuje bezpečnost pro ošetřovatele a vytváří zvláštní pohodu pro ustájené býky. Je vhodné i pro KBTPM.Odchvna jalovic - individualní boxy
Napájení telat v individuálních boxech
Vozík je s elektrickým pohonem.Teplota mléka se nastavuje termostatem, idividuelní dávkování čerpadlem.Protiskluzová úprava chodeb u skotu
Země Živitelka 2009 - Novinky, výdejní automat na mléko, politici a vyhodnocní vítězové
Porovnání cen organických a minrálních hnojiv. Jakou hodnotu má sláma ?
Úprava stlanné části lože v individuálním boxu
Kombinace plastového roštu blistr,písku,drcené slámy nebo upraveného separátu.AfiLab-kontinuelní měření složek mléka
První instalace na dojírně u českých strak v ČR. Aktuální rozbor Tuk, Bílkovina, Laktóza, PSB(somat.buňky), krev v mléce(blokace).Vužití pro řízení výživy,plemenářské práce,odraz zdravotního stavu. Více www,AFIFARM.czMinimlékarna
Zpracování mléka na farmě na celý sortiment mlékařských výrobků.
© 2009 Jan Medek